Skip to main content

Zawiadomienie o wyborze oferty

2013-05-29

Urząd Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o wyborze oferty w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na “Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychliki”.
zawiadomienie