Skip to main content

Zbiórka pieniędzy na pogorzelców z Wysokiej

2012-02-14

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2012 r. wydana została przez Wójta Gminy Rychliki decyzja zezwalająca na zbiórkę publiczną na terenie gminy Rychliki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze domu w miejscowości Wysoka w dniu 06 lutego 2012 r.

W dniu 13 lutego 2012 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach (nr KRS 0000019245) o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Rychliki.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku planem zbiórki publicznej, pieniądze uzyskane z wpłat przez ofiarodawców na wskazane konto bankowe, założone dla potrzeb zbiórki objętej wnioskiem w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku Nr 59 8313 0009 0000 8396 2000 0020, będą przekazane dla rodzin poszkodowanych w pożarze, który miał miejsce w miejscowości Wysoka gm. Rychliki, w dniu 06 lutego 2012r.

Zbiórka będzie trwała od 14.02.2012 do 14.08.2012r.