Skip to main content

Zdobądź uprawnienia spawacza

2011-02-14

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Oddział w Olsztynie zaprasza na bezpłatny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135.
Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

  • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie
  • wiek do 25 lat
  • status osoby bezrobotnej
  • zamieszkanie na terenie powiatu elbląskiego.

Kontakt:
Uniwersytet “EUR” w Pasłęku
ul. Jagiełły 24, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 20 66
email: kursy.oku.paslek@wp.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
wsparciem zostanie objęte tylko 100 osób

Szczegółowych informacji udzielamy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
w Biurze Projektu
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO
ul.Okopowa 25
10-075 Olsztyn
lub telefonicznie: 089/ 521 04 92
e-mail: olsztyn@crse.org.pl
Dokumenty zgłoszeniowe, dostępne są
na stronie internetowej: www.zawodzperspektywa.org.pl oraz w biurze projektu.
Wypełniony komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.