Skip to main content

Zebrania sprawozdawcze OSP

2020-01-13

Zebranie sprawozdawcze OSP RychlikiW minioną sobotę odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Jelonkach oraz Rychlikach. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Pan Zbigniew Lichuszewski, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach oraz bryg. Tomasz Marcinkowski, dowódca JRG nr 3 w Pasłęku oraz mł. bryg. Przemysław Siagło. Podczas zebrań podjęto uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2019 r., udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz zatwierdzenia planu działalności i planu finansowego na bieżący rok.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie związane z ubezpieczeniem oraz szkoleniami druhów i druhen. Rozpatrzono również bieżące potrzeby jednostek w kontekście niezbędnego doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W toku zebrań goście reprezentujący Państwową Straż Pożarną wielokrotnie podkreślali wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowania w akcjach ratowniczych jednostek OSP Gminy Rychliki.

 

{gallery}20/straz{/gallery}