Skip to main content

Zebrania sprawozdawcze w OSP

2013-03-20

W miesiącu marcu 2013 roku odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Rychliki. Na zebraniach, oprócz druhów naszej gminy, uczestniczyli także Wójt Gminy Rychliki pełniący funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Henryk Kiejdo oraz zastępca d-cy JRG w Pasłęku, a zarazem Komendant Gminny st. kpt. Tomasz Marcinkowski. Na naszym terenie funkcjonują 4 jednostki OSP, z czego dwie Jelonki i Rychliki funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz OSP Święty Gaj i OSP Kwietniewo.
Na zebraniach sprawozdawczych Prezesi poszczególnych OSP przedstawiali sprawozdania z działalności za ubiegły rok sprawozdawczy oraz przedstawili plan działalności na rok bieżący.

Głównymi problemami, z którymi borykają się druhowie to: zakup drugiego samochodu dla OSP Jelonki, pozyskanie samochodu dla OSP Kwietniewo oraz doposażenie pozostałych jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy niezbędny do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także poruszano sprawy szkoleń. W Rychlikach nastąpiły również wybory uzupełniające do składu osobowego Zarządu OSP.
Liczba członków zwyczajnych, honorowych i wspierających to 119 druhów i druhen.
W minionym 2012 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżali do 60 zdarzeń, z czego 30 stanowiły pożary, a 28 miejscowe zagrożenia takie jak: wypadki i kolizje drogowe, lokalne podtopienia, zwalone pnie drzew, usuwanie gniazd os i szerszeni itp. Odnotowano także 2 alarmy fałszywe. Druhowie z naszej gminy zabezpieczali także uroczystości kościelne, pomagali w organizowaniu Dożynek Powiatowych w Rychlikach oraz uczestniczyli w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych oraz szkoleniach organizowanych prze Państwową Straż Pożarną.
W zeszłym roku nasze jednostki wzbogaciły się o nowy agregat prądotwórczy wraz z masztem oświetleniowym, pilarkę spalinową, latarki i radiostacje nasobne, hełmy strażackie oraz umundurowanie koszarowe, bojowe i galowe. Sprzęt został pozyskany dzięki dotacjom z funduszy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, czynnym wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Rychlikach oraz środków własnych OSP. Koszt pozyskanego sprzętu z dotacji wyniósł około 8 000 złotych. W roku bieżącym spodziewać się można  pozyskania długo oczekiwanego sprzętu ratownictwa technicznego firmy Holmatro dla OSP Rychliki, przy czynnym wsparciu Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu st. bryg. Tomasza Świniarskiego.
Na zakończenie zebrań Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo przedstawił plan budżetu na działalność OSP w bieżącym roku oraz złożył podziękowania na ręce prezesów jednostek straży pożarnych za zaangażowanie, wzorową działalność i pełną gotowość do realizowania trudnych, wymagających poświęcenia przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Przypomniał także zebranym o obowiązku czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych w mieszkaniach oraz niebezpieczeństwie wynikającym z pożarów sadzy w przewodach kominowych, bowiem Państwowa Straż Pożarna w okresie jesienno – zimowym odnotowała znaczny wzrost interwencji wynikających z braku wykonywania przeglądów i czyszczenia przewodów dymowych przez osoby do tego uprawnione.

st. kpt. Tomasz Marcinkowski

{gallery}13/zebranieosp{/gallery}