Skip to main content

Zebrania sprawozdawczo – wyborcze OSP

2016-03-04

W miesiącu lutym zakończyła się kampania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Rychliki. Zebrania odbyły się we wszystkich czterech jednostkach tj.: Kwietniewie, Świętym Gaju, Jelonkach oraz Rychlikach. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Pan Henryk Kiejdo, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach.

Wśród uchwał podjętych na walnych zebraniach było:

  • przyjęcie sprawozdania z działalności za 2015 rok,
  • przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  • zatwierdzenie planu działalności i planu finansowego na 2016 rok.

W bieżącym roku zakończyła się także 5-cio letnia kadencja poprzedniego Zarządu OSP. W związku z tym wybrano nowy skład osobowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w poszczególnych OSP. Wybrano także Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach. XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, podsumowujący jego dotychczasową działalność, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP zwołał na dzień 11 czerwca 2016 roku.

Najważniejszymi kwestiami poruszanymi na zebraniach było: zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rychlikach, oraz sukcesywne doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo- gaśniczy niezbędny do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Omówiono sprawy szkoleń dla druhów, terminowego czyszczenia przewodów kominowych oraz zagrożeń związanych z wydzielaniem się tlenku węgla.

Zarząd Gminny OSP składa serdeczne podziękowanie wszystkim druhom, za zaangażowanie w pracę nad ochroną życia i mienie mieszkańców naszej gminy, życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

 

{gallery}16/strazjelonki{/gallery}