Skip to main content

Zebrania w OSP

2012-03-03

W miesiącu lutym odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Rychliki. Na naszym terenie funkcjonują 4 jednostki OSP, z czego dwie Jelonki i Rychliki funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz OSP Święty Gaj i OSP Kwietniewo. Na zebraniach sprawozdawczych Prezesi poszczególnych OSP przedstawiali sprawozdania z działalności za ubiegły rok sprawozdawczy oraz przedstawili plan działalności na rok bieżący. Głównymi problemami, którymi borykają się druhowie są: zakup drugiego samochodu dla OSP Jelonki oraz doposażenie pozostałych jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy niezbędny do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Liczba członków zwyczajnych, honorowych i wspierających to 127 druhów i druhen. W minionym 2011 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżali do 59 zdarzeń, z czego 15 stanowiły pożary, a 44 miejscowe zagrożenia takie jak: wypadki i kolizje drogowe, lokalne podtopienia, zwalone pnie drzew, usuwanie gniazd os i szerszeni itp.
W zeszłym roku nasze jednostki wzbogaciły się o 6 nowych aparatów powietrznych wraz z sygnalizatorami bezruchu, torbę medyczną PSP R1 wraz z noszami i zestawem szyn do usztywniania złamań oraz długo oczekiwany sprzęt ratownictwa technicznego firmy Holmatro. Sprzęt został pozyskany dzięki dotacjom z funduszy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Rychlikach. Do pozyskania dotacji na sprzęt ratownictwa technicznego czynnie przyczynił się Komendant Miejski PSP w Elblągu st. bryg. Tomasz Świniarski. Koszt pozyskanego sprzętu wyniósł około 71 000 złotych.
Na zakończenie zebrań Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo przedstawił plan budżetu na działalność OSP w bieżącym roku oraz złożył podziękowania na ręce prezesów jednostek straży pożarnych za zaangażowanie, wzorową działalność i pełną gotowość do realizowania trudnych, wymagających poświęcenia przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

{gallery}12/6{/gallery}