Skip to main content

Zebranie pszczelarzy

2011-02-04

W dniu 30 stycznia odbyło się kolejne zebranie pszczelarzy zrzeszonych w Warmińskim Związku Pszczelarzy. Spotkanie otworzył witając gości a także licznie przybyłych członków Związku prezes organizacji – Henryk Kiejdo.
W słowie wstępnym omówił zagrożenia dla pasiek w miesiącu styczniu. Okazuje się, że pszczołom nie tylko zagrażają środki ochrony roślin (pestycydy), GMO, promieniowanie elektroniczne (niejonizujące), choroby jak np. zgnilce, nosema apis, warroa, ale w okresie kiedy pszczoły bezwzględnie potrzebują spokoju, będąc niejako w letargu, (diapauzie) ten spokój naruszają nornice, myszy, dzięcioły a także kuny. Powodują one bardzo poważne zniszczenia nie tylko niszcząc pszczoły, lecz także i ule. Dotyczy to przede wszystkim kuny leśnej (tumak), niezwykle inteligentnego stworzenia.

Poza kuną leśną, której jak z nazwy wynika rewirem działania jest las w terenie zabudowanym bytuje kuna domowa tzw. kamionka. Prezes omówił program wsparcia dla pszczelarstwa, który w tym roku jest poszerzony o zakup lawet a także o sprzęt pasieczny. Wszystkie programy opracowane przez Zarząd Związku uzyskały akceptację w ARR w Warszawie. W dalszej części zebrania prezes poprosił panią mgr Ewę Urbańską – kierownika laboratorium w firmie „Mazurskie Miody” o wykład dotyczący m.in. właściwości fizyko-chemicznych miodu etc. Kolejnym prelegentem był dr hab. Zbigniew Lipiński, członek WZP Rychliki. Po wykładach odbyła się dyskusja, dzielenie się swymi doświadczeniami, ale i także wątpliwościami.

{gallery}11/4{/gallery}