Skip to main content

Zebranie strażaków

2007-12-10
Na zaproszenie Prezesa ZOG ZOSP RP Henryka Kiejdo w dniu 05.12.2007r. o godz. 13,00 w Sali Biblioteki Publicznej w Rychlikach odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele KM PSP w Elblągu w osobach:
 • Dowódca JRG Pasłęk – st. asp. sztab. Mirosław Czyszejuk
 • Z-ca Dowódcy JRG Pasłęk – mł. kpt. Tomasz Marcinkowski

Oto niektóre tematy, którymi zajmowano się podczas zebrania:

 1. Współpraca z Samorządem Gminy Rychliki w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i spraw OSP – zapoznanie z planem budżetu gminy na 2008r. w zakresie ochrony ppoż. w kontekście zaplanowanych potrzeb przez Komendanta Gminnego (ref. Prezes Kiejdo Henryk).
 2. Ocena przebiegu ćwiczeń – Koncentracji Gminnej (ref. Przedstawiciel KM PSP i Komendant Gminny – Zbigniew Łupina).
 3. Ocena stanu organizacyjnego i gotowości bojowej JOT-ek przeprowadzonej przez KM i KW PSP (ref. KM PSP i Komendant Gminny – Zbigniew Łupina).
 4. Ocena potrzeb szkoleniowych i sposoby ich realizacji, m.in. szkolenie w zakresie obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych (ref. Komendant Gminny – Zbigniew Łupina).
 5. Wykorzystanie środków finansowych KSRG oraz gminnych na zakupy sprzętu (ref. Przedstawiciele OSP Rychliki, Jelonki).
 6. Sprawy różne:
 • Informacja o działaniach OSP w br. (ref. Komendant Gminny – Zbigniew Łupina).
 • Wypracowanie stanowiska w spr. podjęcia działań mających na celu sporządzenie wniosków na dofinansowanie działalności operacyjnej ze środków ZOW i ZG ZOSP RP oraz KW i KG PSP – dyskusja.
 • Stan badań lekarskich strażaków-ratowników OSP (ref. przedstawiciele OSP).
 • Informacja o realizacji planu działalności i Uchwały programowej Zjazdu.

W imieniu członków zarządu dh Prezes Henryk Kiejdo oficjalne podziękował za dotychczasową współpracę dla dotychczasowego Prezesa ZOG ZOSP RP w Rychlikach dh Henryka Milewskiego – wręczenie okolicznościowej statuetki od członków zarządu. Obecnie dh Henryk Milewski jest Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Elblągu. Na zakończenie spotkania uczestnicy złożyli sobie życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne, podzielili się opłatkiem. OSP Święty Gaj w ramach prezentów, za wkład pracy w pozyskanie i przystosowanie samochodu z policji na cele strażackie, otrzymała nową pilarkę do drewna zakupioną z dofinansowania PZU w Elblągu. W zebraniu uczestniczyli:

Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP:

 • Kiejdo Henryk
 • Łupina Bogdan
 • Szczepankiewicz Marcin
 • Łupina Zbigniew
 • Walewski Wiesław
 • Milewski Henryk
 • Brodnicki Zbigniew
 • Sczepankiewicz Ryszard
 • Sadowski Bogdan

Komisja Rewizyjna:

 • Borowska Krystyna