Skip to main content

Zespół Doradczy ds. poprawy i uzupełnień wniosków w ramach PROW 2007-2013

2014-07-14

Szanowni Państwo,
Duże zainteresowanie rolników i innych beneficjentów korzystaniem ze środków WPR w ramach PROW na lata 2007-2013 spowodowało, że w końcowym okresie rozliczania dotacji wystąpiło znaczne skumulowanie spraw i postępowań dotyczących np. rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów. Ze względu na napięte terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego oraz wysoki stopień komplikacji niektórych spraw, wielu beneficjentów i wnioskodawców ma problemy z prawidłowym dokumentowaniem i rozliczaniem prowadzonych operacji i w tym celu poszukuje fachowej i bezpłatnej pomocy eksperckiej.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, uprzejmie informuję, że od 9 czerwca 2014 r. przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie funkcjonuje Zespół Doradczy ds. poprawy i uzupełnień wniosków w ramach PROW 2007-2013. Celem pracy Zespołu jest nieodpłatna pomoc rolnikom i beneficjentom, których sprawy są już prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowy zakres prac zespołu oraz jego skład jest zamieszczony w załączniku.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w miarę możliwości wśród mieszkańców informacji o powyższym Zespole, dzięki czemu większa liczba osób będzie mogła skorzystać z jego usług.
Ponadto uprzejmie informuję, że osobą do kontaktu w sprawach związanych z zespołem jest Pan Arkadiusz Tabaka (tel. 89 526 44 39 w. 50, kom. 665 830 954, e-mail: a.tabaka@w-modr.pl).

Z wyrazami szacunku
Marek Bojarski
Dyrektor W-MODR w Olsztynie

załącznik