Skip to main content

Zgłoszenia szkód łowieckich

2018-01-17

Zarząd Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku informuje, że do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie, daniele i sarny) w uprawach i płodach rolnych na terenach dzierżawionych przez Koło Łowieckie ,,Bóbr” w Pasłęku jest: Pan Zdzisław Rutkowski, zam. 14-400 Pasłęk, ul. Bankowa 7/1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa wyżej, w terminie siedmiu dni od dnia jej powstania. Podania będą przyjmowane wyłącznie zgodne ze wzorem w załączniku.

Wzór podania można pobrać ze strony Koła Łowieckiego „Bóbr” http://www.bobr-paslek.pl/ lub u Pana Zdzisława Rutkowskiego, zam. 14-400 Pasłęk, ul. Bankowa 7/1.
Ponadto informujemy, że poszkodowani właściciele upraw zobowiązani są do powiadomienia naszego przedstawiciela o terminie zamierzonego sprzętu w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed datą sprzętu (zbioru lub likwidacji uprawy).

Pobierz załączniki

Prezes
Koła Łowieckiego
„Bóbr”