Skip to main content

Zielona energia – przyszłość, którą musimy budować już teraz

2020-10-17

photovoltaic 5020807 1920 wynikOdnawialne źródła energii (OZE), których zasoby odtwarzają się na bieżąco w toku naturalnych procesów przyrodniczych, stały się w ostatnich latach priorytetem dla europejskiej energetyki. Ich stosowanie oraz skuteczna promocja jest nakazem czasu, gdyż OZE stwarzają szansę ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji, w tym głównie dwutlenku węgla.

Energia odnawialna stała się szczególnie istotna w obliczu gwałtownego i praktycznie nieodwracalnego kurczenia się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Ogólnoświatowej tendencji poddała się również Europa. Szczegółowe rozwiązania są tu dostosowywane do warunków lokalnych. Wykorzystuje się wiatr, słońce, prądy morskie lub energię pozyskiwaną z biomasy, najcześciej ze słomy i drewna opałowego.

Ogromna popularność źródeł zielonej energii nie powinna dziwić. Rozwój OZE daje możliwość szybkiego uzupełniania deficytów mocy energetycznej, obniża ceny prądu, tworzy nowe miejsca pracy, a także ułatwia spełnienie wymogów wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego. Coraz więcej przykładów wielu ubogich rolniczych gmin w Polsce pokazuje, że OZE potrafią również być potężnym motorem rozwoju w wymiarze lokalnym.

Polska nie należy do ścisłej czołówki państw wytwarzających zieloną energię. Można jednak wskazać regiony, które zdecydowanie dominują w tej materii. Te jednostki samorządności terytorialnej, które najskuteczniej promują ideę wykorzystywania odnawialnych i/lub ekologicznych źródeł energii, zyskują status Zielonych Gmin. Tytuł ten nie tylko przydaje prestiżu, ale otwiera przed gminą wiele realnych możliwości, np. zwiększa szansę na uzyskanie atrakcyjnych dofinansowań.

Gmina Rychliki być może dołączy w przyszłości do tego elitarnego grona. Aby tak się stało, musimy podjęć jednak niezbędne kroki już teraz. Na szczęście urząd nie próżnuje. Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski odbywa rozmowy z zagranicznymi i krajowymi inwestorami, którzy są zainteresowani realizacją dużych przedsięwzięć energetycznych na terenie naszej gminy. Być może już wkrótce na nieatrakcyjnych dla rolnictwa ziemiach wyrosną farmy fotowoltaiczne. Za takim obrotem spraw optują duńska firma European Energy oraz Zielona Energia Żuławska.

 

Resized 20201014 104043 wynik

 Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski oraz Pani Sekretarz Elżbieta Biczak goszczący przedstawicieli firmy Zielona Energia Żuławska.

 IMG 20201002 144349 wynik

 Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski na spotkaniu z przedstawicielkami duńskiej firmy European Energy.

 IMG 20201014 124046 wynik

Tereny zaznaczone na niebiesko to obszary naszej gminy przeznaczone do realizacji inwestycji OZE.