Skip to main content

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rychlikach

2011-06-04

W dniu 10 czerwca 2011 roku o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej w Jelonkach odbędzie się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rychlikach.

 

Porządek obrad Zjazdu:

 1. Otwarcie zjazdu.
 2. Wybór przewodniczącego i prezydium.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór komisji zjazdowych.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu Oddziału.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
 13. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie zjazdu.