Skip to main content

Zły stan dróg gruntowych

2017-11-14

drogi gminneZarówno końcówka roku 2016 jak i cały praktycznie rok 2017 to ciągłe opady deszczu. Niestety wpływa to niekorzystnie na drogi gminne, które w większości są gruntowe. Pomimo wiosennych napraw i wbudowania w nawierzchnie dróg kilkuset ton kruszywa, problem pozostaje nadal i ciągle narasta. Drogi, które zwyczajowo naprawiane są równiarką, obecnie się do tego nie nadają, ponieważ sprzęt tylko zniszczyłby namokniętą nawierzchnię. Urząd Gminy szuka innych rozwiązań, jednak wszystko wiąże się z kosztami, a te przeznaczone na naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych na cały rok 2017 praktycznie skończyły się w czerwcu.

Mimo tych trudności podejmowane są działania na odcinkach dróg, które wymagają najpilniejszej interwencji. W miejscowości Buczyniec ubytki w drodze zostały nawiezione tłuczniem, pospółką naprawiono część drogi do Mokajn. W kolejce czekają drogi w Jelonkach w kierunku Rodowa, droga Protowo-Jankowo na odcinku od Jankowa do Św. Gaju, droga do Wopit i wiele innych. W tym tygodniu jeszcze wznowione zostaną dostawy kruszywa i pospółki, a służby komunalne będą kontynuować naprawę dróg tam, gdzie jest to niezbędne.