Skip to main content

Zmiana adresu PINB w Elblągu

2010-12-16

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu uprzejmie informuje, że od dnia 3 stycznia 2011 roku siedziba Inspektoratu mieścić się będzie w budynku Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, przy ul. Wojska Polskiego 1, pokój 29 (parter).