Skip to main content

Zmiana taryf za wodę i ścieki

2016-12-22

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Rady Gminy Rychliki, z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena wody obowiązująca od nowego roku wynosić będzie 4,19 zł/m3 netto, natomiast stawka za odprowadzenie ścieków wynosić będzie 4,34zł/m3 netto.

Jednocześnie Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie dopłaty do ceny 1m3 wody na poziomie 0,20zł/m3. W załączniku stosowne uchwały.

Uchwała w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychliki.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychliki.