Skip to main content

ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2011-06-24

Od 1 lipca 2011 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą dane przedsiębiorców zarejestrowanych w gminnych rejestrach od 1 lipca w formie elektronicznej będą umieszczane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to informatyczny system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej, który będzie w administrowaniu Ministra Gospodarki.
Oznacza to, iż po 1 lipca br. przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będzie musiał pobrać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej z urzędu gminy, gdzie będzie tam po wypełnieniu weryfikowany pod względem formalnym. Wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.Organem rejestrowym dla przedsiębiorców figurujących dotąd w gminie będzie Minister Gospodarki. Dotychczasowy organ ewidencyjny Wójt Gminy Rychliki będzie pełnił rolę pośrednika przyjmującego wnioski i przekształcającego je na formę elektroniczną.

Obecne organy ewidencyjne mają obowiązek przekazać bazę danych dotyczącą wpisów do ewidencji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) do dnia 31 grudnia 2011 r. Wpisy, które będą przeniesione do CEIDG muszą zawierać aktualne dane przedsiębiorców w szczególności kody PKD 2007.
W związku z powyższym:

 

  • przedsiębiorcy powinni niezwłocznie uaktualnić dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej, jeśli ostatnie zaświadczenie jest starsze niż z 02.01.2008 r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie,
  • przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność, a do tej pory figurują w ewidencji powinni złożyć wniosek o wykreślenie,
  • przedsiębiorcy posiadający więcej niż jeden wpis do ewidencji – powinni wykreślić zbędne wpisy.

Wszystkie sprawy związane z aktualizacją i sprawdzeniem danych załatwiane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Rychlikach pokój nr 1.
Tel. 55 248 81 55 email: sekretariat@rychliki.pl