Skip to main content

Żwirowni mówimy nie

2019-08-16

Żwirownia LiszkiW dniu 1 sierpnia do Urzędu Gminy w Rychlikach wpłynął wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uzgodnienia udzielenia koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „Liszki”. Działka położona jest w miejscowości Liszki i przylega bezpośrednio do drogi powiatowej, którą miałby być wywożony urobek samochodami ciężarowymi o ładowności od 20 do 30 ton. Droga powiatowa 1185N nie jest przystosowana do takiego obciążenia. Odcinek Liszki – Śliwica to fragment drogi o nawierzchni szutrowej podatnej na warunki atmosferyczne.

Na odcinku Jelonki – Śliwica stan nawierzchni asfaltowej jest w bardzo złym stanie. Dalsza nadmierna eksploatacja może doprowadzić do całkowitej degradacji drogi powiatowej na tym odcinku. Szczególnym fragmentem drogi jest odcinek przez miejscowość Jelonki, wąski, w dużej części bez chodnika dla pieszych.
W związku z powyższym Wójt Gminy Zbigniew Lichuszewski spotkał się ze starostą Maciejem Romanowskim oraz przedstawicielem firmy zainteresowanej wydobywaniem żwiru w celu przedstawienia swoich obaw dotyczących stanu drogi powiatowej, którą byłby wywożony urobek.
W związku z brakiem konkretnych deklaracji związanych z remontem drogi powiatowej Wójt odmówił uzgodnienia udzielenia koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „Liszki”.

Żwirownia Liszki