Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego – II półrocze 2020

2020-07-16

fuel 1596622 1920Wójt Gminy Rychliki informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie
od 03 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 1-31 października 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rychliki (pok. Nr 5) lub pod numerem telefonu 552488160.

 

Pobierz wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2020 (sierpień)