Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – II półrocze 2014 r.

2014-08-05

Wójt Gminy Rychliki informuje, że każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w II półroczu 2014 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Termin składania wniosków:

  • od 1  do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu  0,95 zł za 1 litr oleju napędowego (bez zmian).
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2014 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70zł.
Pieniądze wypłacane będą w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem  na rachunek bankowy podany we wniosku,  w terminie do końca października 2014 r.

Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy.
Druk ten jest dostępny również na stronie  internetowej – LINK ( http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=274853)
Bieżące informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ON wykorzystywanym do produkcji rolnej oraz aktualne druki dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy (BIP) w dziale PORADNIK INTERESANTA / INNE.