Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – II półrocze 2015 r.

2015-07-02

Wójt Gminy Rychliki informuje, że każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w II półroczu 2015 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Termin składania wniosków:
od 1  do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu  0,95 zł za 1 litr oleju napędowego (bez zmian).
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2015 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70zł.
 
Pieniądze wypłacane będą w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem  na rachunek bankowy podany we wniosku,  w terminie 1-31 października 2015 r.
 
Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Druk wniosku o zwrot od podatku akcyzowego
Druk wykazu faktur załączonych do wniosku
Druk oświadczenia