Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.

2017-07-13

Wójt Gminy Rychliki informuje, że każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w II półroczu 2017 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  1. w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (oryginałami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86 litrów oleju napędowego x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych (tj. 86,00 zł z 1ha użytków rolnych). 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2017 r.
Pieniądze wypłacane będą w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem  na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy.
Druk ten jest dostępny również na stronie  internetowej Urzędu Gminy.

Wniosek