Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2018 r.

2018-01-15

Wójt Gminy Rychliki informuje, że każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w I półroczu 2018 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (oryginałami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86 litrów oleju napędowego x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych (tj. 86,00 zł z 1ha użytków rolnych)  
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 30 kwietnia 2018 r.
Pieniądze wypłacane będą w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem  na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Oświadczenie + wykaz faktur

Wniosek