Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2019

2019-07-26

Wójt Gminy Rychliki informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł
Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 1-31 października 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rychliki (pok. Nr 5) lub pod numerem telefonu 552488155

Oświadczenie
Wniosek