Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników w roku 2014

2014-01-14

Wójt Gminy Rychliki informuje, że każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w 2014 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Terminy składania wniosków:
•    od 1  do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
•    od 1  do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.  

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu  0,95 zł za 1 litr oleju napędowego.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2014 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70zł.

Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pobrać z internetu: Wniosek o zwrot akcyzy w I półroczu 2014 wraz z oświadczeniami – POBIERZ

Bieżące informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ON wykorzystywanym do produkcji rolnej oraz aktualne druki dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy (BIP) w dziale PORADNIK INTERESANTA / FORMULARZE.