Skip to main content

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników w roku 2015

2015-01-08

Wójt Gminy Rychliki informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w 2015 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Terminy składania wniosków:

  • od 1  do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
  • od 1  do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu  0,95 zł za 1 litr oleju napędowego.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2015 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70zł.
Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pobrać z internetu: Wniosek o zwrot akcyzy w I półroczu 2015 wraz z oświadczeniami –
http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=280276

Bieżące informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ON wykorzystywanym do produkcji rolnej oraz aktualne druki dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy (BIP) w dziale PORADNIK INTERESANTA / ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.