Skip to main content

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

2014-03-07

Drogie Panie w Dniu Waszego Święta
Życzę Wam, aby wszystkie plany nawet te wydające się abstrakcyjne udało się zrealizować.
Szczęścia – dzięki któremu te zamierzenia będą realne.
Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.
Pieniędzy – bez których nawet te najwybitniejsze są niczym.
I przyjaciół, z którymi te sukcesy będziecie mogły dzielić.

Życzy Wójt Gminy Rychliki
                                               Henryk Kiejdo