Skip to main content

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

2013-05-26

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, tradycyjnie obchodzonego dnia 27 maja, pragnę złożyć Panu Wójtowi Gminy Rychliki, Sołtysom, Radom Sołeckim, Radnym oraz wszystkim Pracownikom Samorządowym  życzenia pomyślności w realizacji powierzonych zadań, konsekwencji w działaniach oraz sukcesów zawodowych i samych radosnych dni w życiu osobistym a także satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychliki
Halina Zbróg