Skip to main content

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Rychliki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Rychliki w 2022 roku, która odbędzie się dnia 30 maja 2022 o godzinie 13:00 w Sali Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki.