Skip to main content

Herb Gminy Rychliki

2017-01-09

Gmina Rychliki nierozerwalnie związana jest z kultem św. Wojciecha, który w Świętym Gaju poniósł śmierć męczeńską. Stąd też uzasadnionym wydało się odwołanie do tegoż faktu w kreacji wizerunku herbu gminy Rychliki. Przedstawia on zatem w czerwonym polu tarczy górną część (barwy złotej) pastorału o krzywaśni skierowanej w lewą stronę. Symbolizuje on władzę biskupią św. Wojciecha. Pastorał skrzyżowany jest z wiosłem i włócznią (również barwy złotej), które stanowią atrybuty świętego. Pastorał stylizowany jest w kształt litery P, a pozostałe dwa godła są tak ułożone, że wspólnie tworzą monogram oznaczający Chrystusa. Jest to odniesienie do misji chrystianizacyjnej, jaką prowadził św. Wojciech w Prusach. Czerwona barwa tarczy herbowej symbolizuje, a w tym przypadku podkreśla dodatkowo męczeństwo świętego biskupa.

 

HERB GMINY RYCHLIKI