Skip to main content

KRÓTKO O GMINIE RYCHLIKI

2009-03-08

Gmina położona jest w mikroregionie braniewsko-pasłęckim na pograniczu Żuław. Większość obszarów gminy leży na Pojezierzu Iławskim. Zachodnie jej granice określa rzeka Dzierzgoń, natomiast północno-wschodnią Kanał Elbląski. Powierzchnia Gminy wynosi 13 200 ha, a zamieszkuje ją około 4300 mieszkańców. Kanał Elbląski jest unikatową w skali światowej drogą wodną, której urządzenia hydrotechniczne funkcjonują do dzisiaj. Na terenie gminy znajduje się również jezioro Korsuń o powierzchni 20 ha. nad którym znajduje się ośrodek domków rekreacyjnych oraz pole namiotowe. Wędrowcy mogą skorzystać ze szlaku św. Wojciecha prowadzącego z Elbląga oraz innych miejscowości do Świętego Gaju.
Miejscowości, które mieszczą się w granicach gminy takie jak: Lepno, Buczyniec, Barzyna, Śliwice, Budki, Marwica, Jelonki, Topolno, Powodowo, Święty Gaj, Jankowo, Mokajny, Sójki, Kiersyty, Rejsyty, Gołutowo, Topolno, Wysoka, Dymnik, Kwietniewo – posiadają jeszcze dużo dawnej tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej wkomponowanej w krajobraz i stanowiącej jego ozdobę. Należy tu wymienić domy podcieniowe, dworek bauerski, obiekty sakralne, a przede wszystkim zespoły parkowo – pałacowe, z którymi wiążą się losy znanych rodów pruskich.

Opracował i udostępnił historyk mgr Lech Słodownik