Skip to main content

Wykaz do dzierżawy

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. został wywieszony w dniu 05.04.2024 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, w trybie  bezprzetargowym (na wniosek). Szczegółowych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 208, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Treść do pobrania.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl.wywieszony został w dniu 01.12..2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej. Szczegółowych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 208, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl.

Czytaj dalej

Wykaz do dzierżawy – Rychliki

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. wywieszony został w dniu 06.10.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej. Bliższych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 208, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl. Treść wykazu do pobrania

Czytaj dalej

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 20.09.2023 r. na sprzedaż nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Rychliki  podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 września 2023 r. na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr 4/35 położonej w Kiersitach, obręb Krupin, Gmina Rychliki. Treść pełnej informacji do pobrania ze strony: BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/i 

Czytaj dalej

Wynik I Przetargu na dz. 146/26 Jelonki

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24.08.2023 r. na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej nr 146/26 w obrębie Jelonki, gm. Rychliki. Treść pełnej informacji do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Rychliki.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i przekazania w dzierżawę.

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki i stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, Rejsyty i Marwica umieszczony został w dniu 11.08.2023 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem (pomieszczenia gospodarcze) i przekazania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony do 3 lat. Treść wykazu do pobrania.

Czytaj dalej

Przetarg na działkę w Kersitach.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 20.09.2023  r. na godz. 10°° ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 4/35, położonej w Kiersitach, w obrębie Krupin, gm. Rychliki, stanowiącej własność Gminy. Przetarg przeprowadzony zostanie w Urzędzie Gminy w Rychlikach. Treść ogłoszenia do pobrania.

Czytaj dalej

Przetarg na działkę nr 146/26 w Jelonkach

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 24.08.2023  r. na godz. 10°° ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 146/26, położonej w Jelonkach, stanowiącej własność Przetarg przeprowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Rychlikach. Treść ogłoszenia do pobrania. 

Czytaj dalej

Wykaz działek do sprzedaży 12.05.2023

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki i stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki i Powodowo, umieszczony został w dniu 12.05.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (działka niezabudowana w obrębie Jelonki) i wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej (w Powodowie).

Czytaj dalej

Wykaz działek do sprzedaży 21.04.2023

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, wywieszone zostały na okres 21 dni, licząc od dnia 21.04.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki. Treść wykazów do pobrania ze strony internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i strony Gminy Rychliki: www.rychliki.pl.Bliższych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2A, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 24, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości do użyczenia

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki i stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki, Jelonki umieszczony został w dniu 06.04.2023 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Rychliki przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Treść wykazu do pobrania.

Czytaj dalej