Skip to main content

Organizacja Urzędu

2012-04-09

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt – Zbigniew Lichuszewski wojt@rychliki.pl

Sekretarz – Elżbieta Biczak sekretarz@rychliki.pl

Skarbnik – Alicja Kruszyńska skarbnik@rychliki.pl

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko d/s księgowości budżetowej – Anna Homza ksiegowosc@rychliki.pl

Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych – Danuta Ulejczyk danuta.ulejczyk@rychliki.pl

Stanowisko d/s poboru podatków – Kinga Łucewicz kinga.onichimowska@rychliki.pl

Stanowisko d/s gospodarki odpadami – Wioletta Kowalska odpady@rychliki.pl

Stanowisko d/s gospodarki wodno-ściekowej – Magdalena Wojciechowska woda.rozliczenia@rychliki.pl

REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Kierownik referatu – Marcin Jargiło woda@rychliki.pl

STANOWISKA SAMODZIELNE

1. Stanowisko d/s kancelaryjnych i obsługi rady – Kornelia Smulska
sekretariat@rychliki.pl

1. Stanowisko ds. inwestycji – Robert Cytrycki
robert.cytrycki@rychliki.pl

2. Stanowisko d/s funduszy i zamówień publicznych – Katarzyna Bagan
fundusze@rychliki.pl

3. Stanowisko d/s nieruchomosci – Maria Kużel
nieruchomosci@rychliki.pl

4. Stanowisko d/s ochrony środowiska  – Emilia Dalecka
srodowisko@rychliki.pl

5. Stanowisko d/s budownictwa – Maria Kużel
budownictwo@rychliki.pl
6. Stanowisko d/s bezpieczeństwa – Robert Gliński
oc@rychliki.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Zastępca kierownika USC 

2. Stanowisko ds. obywatelskich: ewidencji ludności i dowodów osobistych
usc@rychliki.pl

STANOWISKA DS. TECHNICZNYCH I OBSŁUGI URZĘDU

1. na umowę o pracę:

a. Pracownik obsługi – Ewa Maciejko-Kędzierska

b. Kierowca-Zaopatrzeniowiec – Dariusz Dębek

2. na umowy cywilno-prawne, zlecenie:

a. Informatyk – Łukasz Brodnicki

b. Inspektor ds. bhp

c. Obsługa prawna – Mateusz Zajączkowski

d. Inspektor ds. ochrony danych osobowych – Mateusz Zajączkowski

iod@rychliki.pl

 

Zobacz również