Skip to main content

Jak żyć z wilkami

2024-03-25

W ostatnim okresie czasu odnotowano na terenie naszej Gminy przypadki zaobserwowania pojedynczych wilków przemieszczających się polami. W związku z wynikającymi z tego obawami mieszkańców poniżej zamieszczamy kilka uwag co do sposobu zachowania się jak i zabezpieczenia gospodarstw przed nieoczekiwaną wizytą.

W przypadku zaobserwowania wilków w sąsiedztwie zachowujących się dziwnie tj.

– osobnik sprawia wrażenie zdrowego jednak jego zachowanie jest dziwne tj. jest przestraszony (podwinięty ogon) sprawia wrażenie zabłąkanego i przez dłuższy czas nie opuszcza terenu maksymalnie przez dwa dni;

– osobnik przejawia oznaki choroby np. uszkodzenia ciała, wścieklizny itp. oraz nie oddala się od ludzi, a nawet podchodzi na niedużą odległość, jest agresywny;

– osobnik regularnie podchodzi do zabudowań mieszkalnych  jednak nie atakuje zwierząt gospodarskich;

prosimy w miarę możliwości o sporządzenie dokumentacji w postaci zdjęć oraz filmów (zalecane) i poinformowanie Urzędu Gminy w Rychlikach tel. (55) 248 81 55 lub 668 462 156.

W sytuacji wyrządzenia szkód przez wilki i inne zwierzęta dzikie informujemy, że za szkody odpowiada Skarb Państwa i należy je zgłaszać bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60 , 10-437 Olsztyn, telefon (89) 537 21 00.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajdą państwo niezbędne informacje i dokumenty

https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa-za-ktore-odpowiada-skarb-panstwa-bobr-wilk-zubr-oraz-rys

Dodatkowo przedstawiamy jak się należy zachować w przypadku spotkania z wilkiem.