Skip to main content

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

2017-01-09

Sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

ROK OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA [%]  POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH Z ODEBRANYCH Z OBSZARKU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH [%] OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNCYH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWALNYCH I ROZBIÓRKOWYCH[%]
 2012 0,0 8,0  0,0
 2013  9,0  16,0  0,0
 2014  24,0  29,2  16,4
 2015  31,7  35,0  21,0