Skip to main content

Wykaz do dzierżawy

2024-04-05

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. został wywieszony w dniu 05.04.2024 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, w trybie  bezprzetargowym (na wniosek). Szczegółowych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 208, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl.

Treść do pobrania.