Skip to main content

Autor: G@leo

Przerwa w dostawie wody: Jankowo, Jankowo-Świdy, Mokajny

Urząd Gminy Rychliki informuje, że w związku z prowadzoną budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Jankowie, w dniu 30.06.2023 r. (piątek) będą odbywać się prace przyłączeniowe dla nowej sieci wodociągowej.  W związku z tym w godzinach 9.00-15.00 nastąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Jankowo, Jankowo-Świdy i Mokajny. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej

List do rolników

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów DzieciList do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieciprzebywających na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej

Nabór wniosków – usuwanie azbestu

Wójt Gminy Rychliki informuje, że Gmina Rychliki zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychliki” w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Rychliki.

Czytaj dalej

Wnioski o dodatki dla sołtysów

W związku z realizacją ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, Wójt Gminy Rychliki prosi wszystkich, którzy osiągnęli wiek emerytalny w przypadku kobiet: 60 lat, mężczyzn: 65 lat o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Rychliki z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji tj. nie mniej niż przez 8 lat. Wójt Gminy RychlikiZbigniew Lichuszewski Pobierz formularz wniosku

Czytaj dalej

Barzyna ma już pierwszą warstwę

Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że prace bitumiczne na drodze powiatowej na odcinku Barzyna-Brzeźniak rozpoczną się dziś. Jednak zapowiedzi prognoz pogody i możliwe spodziewane burze sprawiły, że wykonawca prac przyspieszył wszystko o jeden dzień.

Czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody dla Jankowa i Mokajn

Urząd Gminy Rychliki informuje, że zakłócenia w dostawie wody dla miejscowości Jankowo i Mokajny wynikają z trwających prac przyłączeniowych nowej sieci wodociągowej w Jankowie. Przepraszamy za utrudnienia, wykonawca prac będzie starać się ograniczyć przerwy do niezbędnego minimum.

Czytaj dalej

Zlot Seniorów

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VII Regionalny Zlot Seniorów, który odbędzie się w piątek 16 czerwca w Hali Sportowej w Gronowie Elbląskim. Rozpoczęcie o godz. 14.30, zakończenie zaplanowano na 21.30.

Czytaj dalej

Wybory ławników sądowych

Z końcem 2023 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Gminy Rychliki ma obowiązek najpóźniej do końca października br. dokonać wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Elblągu. Osoby spełniające wymagania zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Czytaj dalej