Skip to main content

Bezpieczeństwo – wspólna sprawa

2016-02-18

O nasze bezpieczeństwo możemy i powinniśmy troszczyć się wszyscy. Każdy rodzaj aktywności w tym zakresie jest na wagę złota. Szczególnie ważne, wręcz bezcenne są działania podejmowane przez społeczność lokalną. Wszak nikt nie wie lepiej niż mieszkańcy, jakie zagrożenia są dla nich najbardziej uciążliwe i co przeszkadza im najbardziej. Dlatego też zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w nową inicjatywę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jaką są „Mapy Zagrożeń”.

Celem projektu jest z jednej strony ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji na temat zagrożeń występujących na określonym terenie, z drugiej zaś aktywizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie tych map. Aktywny udział mieszkańców w pokazywaniu najbardziej zagrożonych miejsc i wskazywaniu najistotniejszych problemów będzie możliwy dzięki odpowiednio skonfigurowanej zakładce umieszczonej na stronie internetowej każdej Komendy Miejskiej Policji. Dzięki takiej zakładce będzie można przesłać bezpośrednio do koordynatora informacje o nurtującym nas problemie czy stwierdzonym zagrożeniu. Oczywiście swoje sugestie będzie można przekazywać także w sposób tradycyjny, to jest telefonicznie lub za pośrednictwem dzielnicowego. Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane przez Policję lub przekazane odpowiednim służbom. Sama „Mapa Zagrożeń”, dzięki swojej graficznej postaci, ma ułatwić mieszkańcom identyfikowanie miejsc zagrożonych oraz umożliwić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo właściwe wykorzystanie przekazywanych sugestii np. w celu właściwego planowania służb, kierowania służb w odpowiednie rejony czy też wymianę informacji.
    Serdecznie zapraszam do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu „Mapy Zagrożeń” obejmującej swoim zasięgiem teren Gminy Rychliki.

Komendant          
Komisariatu Policji w Pasłęku
podinsp. Mirosław Suchodolski

{gallery}16/policjaspotkanie{/gallery}