Skip to main content

Energia ze słońca

2012-04-23

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że w dniu 24.04.2012 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach odbędzie się szkolenie “Energia ze Słońca”. Szkolenie, ma na celu poinformowanie mieszkańców gminy o:

  • korzyściach płynących z instalacji kolektorów słonecznych,
  • możliwości uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW,
  • aspektach technicznych związanych z wyborem oraz instalacją kolektorów słonecznych.