Skip to main content

Uchwały

2017-01-17

UCHWAŁA NR III/16/2020 UCHWAŁA NR III/16/2020 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 27 marca 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawieszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychi zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi;

UCHWAŁA NR VIII/79/2019 UCHWAŁA NR VIII/79/2019 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

UCHWAŁA NR VIII/78/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

UCHWAŁA NR VI/60/2019 UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 29 października 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki;

UCHWAŁA NR IV/28/2013 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 10 maja 2013 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki.