Skip to main content

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2022-07-28

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni, licząc od dnia 29.07.2022r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Treść wykazu do pobrania ze strony internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i strony Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. 

Bliższych informacji można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2A, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew. 24, e-mail: nieruchomosci@rychliki.pl.

Treść wykazu do pobrania.