Skip to main content

Zbiórka odpadów w 2011 roku

2012-02-22

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że w 2011 roku na terenie gminy Rychliki zebrano a następnie przekazano do recyklingu następujące ilości odpadów.

Elektrozłom 3,8 t

Szkło 17,32 t

Butelki PET 6,64 t