Skip to main content

Akcja przedszkolak

2007-06-08

Dnia 27.03.2007r. w ramach projektu “Akcja Przedszkolak” Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo podpisał porozumienie o współpracy z Demokratyczną Unią Kobiet – Radą Krajową w Warszawie. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich Warmii i Mazur, na których nie funkcjonują placówki przedszkolne, poprzez umożliwienie najmłodszym mieszkańcom uczestnictwa w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej.

Adresatami akcji są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Okres trwania programu to 01.04.2007r. do 31.03.2008r. Z dniem 01.04.2007r. utworzone zostały 2 przedszkola w miejscowości Jelonki i Rychliki, do których łącznie uczęszcza 32 dzieci. Projekt finansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Wójt Gminy jako strona porozumienia, odpowiedzialny był za udostępnienie lokali na czas funkcjonowania ośrodków oraz rekrutację dzieci i nauczycieli. Wkrótce na łamach naszej strony poinformujemy Państwa jak przebiega “Akcja przedszkolak” w naszej gminie.