Skip to main content

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i przekazania w dzierżawę.

2023-08-11

Wójt Gminy Rychliki, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki i stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, Rejsyty i Marwica umieszczony został w dniu 11.08.2023 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem (pomieszczenia gospodarcze) i przekazania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony do 3 lat. Treść wykazu do pobrania.