Skip to main content

Zmiana cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że ulega zmianie cena zimnej wody i odprowadzania ścieków – zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.302.99.2021/D.KR z dnia 29 września 2021 roku zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat. Taryfa w okresie od 01.11.2023 do 31.10.2024 r. Cena wody: 5,50 zł/m³ Cena ścieków: 6,45 zł/m³

Czytaj dalej

III rata koncesji na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Rychliki przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, że do 30 września 2023 r. należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. Opłatę można uiścić za pomocą terminala płatniczego w Urzędzie Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku nr: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020 z dopiskiem “III rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Czytaj dalej

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Gminie Rychliki

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP poniżej podajemy dni i godziny pełnienia dyżurów w Gminie Rychliki przez Urzędnika Wyborczego Aleksandrę Bromińską: – W dniu 09.06.2020 r. w godz. 13.00-15.00 dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach; – W dniu 12.06.2020 r. w godz. 13.00-15.00 dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach.

Czytaj dalej

Apel do mieszkańców

Z uwagi na konieczność podjęcia działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych. Należy zrozumieć, że decyzja ta ma na celu – przede wszystkim – dobrostan i zdrowie Państwa dzieci.

Czytaj dalej