Skip to main content

Dofinansowanie kursów autobusowych na rok 2023

W roku 2022 Gmina Rychliki dofinansowuje organizowane przez Powiat Elbląski przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów pasażerskich. Na bieżący rok wstępnie zaplanowano kwotę ponad 61 tys. zł, pozostałe koszty to udział Powiatu Elbląskiego, wpływy z biletów a także dopłata rządowa w wysokości 3 zł do wozokilometra.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni, licząc od dnia 29.07.2022r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Treść wykazu do pobrania ze strony internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i strony Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. 

Czytaj dalej

Wyniki egzaminów klas 8

W dniach od 24 maja do 26 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, którego wyniki Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała 1 lipca 2022 r. Jesteśmy bardzo dumni z uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu.

Czytaj dalej

Doczekaliśmy się naprawy

Pół roku musiało minąć zanim wyrwa w chodniku przy punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Rychlikach mogła zostać naprawiona. Niestety zapewnienie finansowania oraz wyłonienie wykonawcy trwa nawet w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Na szczęście niebezpieczne miejsce zostanie już wkrótce zlikwidowane, podziemny drenaż naprawiony a chodnik odbudowany.

Czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody Wysoka

Wykonawca prac budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wysokiej informuje, że ze wzglądu na konieczność wymiany starej azbestowej rury wodociągowej pod nowo budowanym zjazdem na teren oczyszczalni, w dniu 23.06.2022 r. w godz. 8.00-16.00 następi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Wysoka.

Czytaj dalej